Информационен семинар

DSC03542  DSC03583

През месец март в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново се проведе информационен семинар на тема: „Взаимодействие между регионалния екип и екипите за подкрепа за личностно развитие”. Участници бяха координаторите на екипите за  подкрепа за личностно развитие в училищата, детските градини и центровете за специална образователна подкрепа от областта. Семинарът протече в рамките на четири дни. Обсъдени бяха новата роля и функции на Регионалния център. На участниците бяха предложени практически насоки за работата на екипите за подкрепа за личностно развитие.

Още снимки – тук.