Обучение за обучители

Teacher lecturing to several students, with notebooks

На 25 април членове на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие участваха в третия модул от обучителния курс за обучители в четири части, организиран от Национален институт за образоватие и приобщаващи политики, София. Обучението се проведе в РЦПППО, област Търговище по следната тематична структура:

Сесия 1: Кокво е супервизия и начин на употреба

Сесия 2: Интервизия (супервизия между равни)

Сесия 3: Конференция по случай

Сесия 4: Комуникативни и социални умения за консултиране на педагогическите специалисти

Водещ на курса беше д-р Александър Кръстев от РЦПППО, Плевен.