Работа по случай

DSC03925_Fotor

На 21 и 22 април в Регионалния център се проведе обучение, организирано от Национален  институт за образование и приобщаващи политики, на тема „Работа по случай с деца със специални образователни потребности и с деца в риск“. Обучителят Анет Маринова представи пространно възможностите за персонално отношение към специалните деца при използването на този вид допълнителна подкрепа. В практическата част участниците в обучението работиха по два казуса. Единият – предложен от обучителя, а другият – от тяхната собствена педагогическа практика. Финалната дискусия продължи идеята на семинара, че допълнителната подкрепа не е само ресурсно подпомагане и че работата по случай кореспондира пряко с един от основните принципи на приобщаването – индивидуалният подход към всяко дете.

DSC03927_Fotor   DSC03932_Fotor