Новини

Талант

IMG_20181128_105435812  IMG_20181128_105449614_BURST000_COVER_TOP  IMG_20181128_105442068_BURST000_COVER_TOP

Нищо чудно шестокласникът със специални образователни потребности от ОУ „Свети Иван Рилски“ в село Балван Стоян Диков да е новият Астор или следващият Дейвид Копърфийлд. Едва от няколко месеца Стоян прави фокуси, като гледа демонстрации в Интернет и репетира сам. Напредъкът обаче е очевиден – ежедневно той показва нови фокуси, като всеки следващ е по-неразгадаем от предишните. За да подкрепят първите стъпки на младия илюзионист, неговите учители му подариха книга с фокуси за начинаещи и специални карти. Вече са факт и първите сценични изяви на Стоян – засега само в училището и пред хората от селото, но, със сигурност, звездните мигове предстоят.

Програма за квалификация на педагогически специалисти

Teacher lecturing to several students, with notebooks

Във връзка с чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл. 222, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 11, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Регионален център, област Велико Търново организира безплатни обучения в областта на квалификационната дейност на педагогическите специалисти по отношение на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Продължителността на обучението е 16 академични часа (8 присъствени и 8 дистанционни), като всеки участник получава удостоверение за един квалификационен кредит. Заявки за обучения по посочените теми се изпращат на имейл адрес  regionalencentar_vt@abv.bg 

 

ТЕМА 1:  Обучение и подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности

Предназначение: за учители, възпитатели, педагогически съветници, ресурсни учители, психолози и логопеди.

Тематична рамка на програмата: Квалификационната програма е насочена към формиране на професионална осведоменост и умения за различни приобщаващи практики, пряко свързани с обучението на деца/ученици със специални образователни потребности. Предвидена e практическа подготовка, при която специалистите придобиват умения за функционално оценяване на капацитета за участие на тези деца/ученици в образователния процес, за разработване на индивидуална учебна програма, подготовка на педагогически ситуации, уроци и други дейности.

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново или по договаряне на друго място.

Програмата завършва с: разработване на индивидуални образователни програми и на различни педагогически ситуации и уроци с участието на различни педагогически специалисти.

Обучители: Анастасия Точева – ресурсен учител

                         Любомир Вълковски – ресурсен учител

  

ТЕМА 2:  Основни моменти в прилагането на приобщаващото образование

Предназначение: за директори, заместник-директори, учители, възпитатели, педагоги-чески съветници, ресурсни учители, психолози и логопеди.

Тематична рамка на програмата: Квалификационната програма е насочена към философията и развитието на приобщаващото образование, неговата същност и параметрите на практическото му приложение. Формиране на работещ приобщаващ екип, умения, които трябва да притежават членовете му и към какви принципи да се придържат. Придобиване на професионална осведоменост и на умения за създаване на функционално адаптирана физическа и социална училищна среда.

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново или по договаряне на друго място.

Програмата завършва с: решаване на казус и представяне на добри практики, свързани с процеса на приобщаващото образование.

Обучители: Венцислава Димитрова – психолог

                          Илияна Василева – психолог

  

ТЕМА 3:  Адаптиране на учебното съдържание и използването на технически помощни средства в образователния процес.

Предназначение: за учители, възпитатели, педагогически съветници, ресурсни учители, психолози и логопеди.

Тематична рамка на програмата: Основна цел на обучението е запознаването с различни подходи и техники при адаптирането на учебното съдържание и тяхното прилагане, с видовете технически средства и помощни технологии в зависимост от вида на увреждането. Специалистите придобиват знания и умения за разграничаване на подходите към децата и учениците със специални образователни потребности и за успешно планиране на обучителния процес и на другите училищни дейности.

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново или по договаряне на друго място.

Програмата завършва с: решаване на казус и представяне на проект (урок), свързан с темата на обучението.

Обучители: Анастасия Точева – ресурсен учител

                         Любомир Вълковски – ресурсен учител

ТЕМА 4:  Обучителни стратегии за работа при деца и ученици със специални образователни потребности.

Предназначение: за учители, възпитатели, педагогически съветници, ресурсни учители, психолози и логопеди.

Тематична рамка на програмата: Квалификационната програма е посветена на запознаването с особеностите в развитието на децата и учениците от аутистичния спектър на развитие. Тя включва класическа и съвременна визия за познавателните, емоционалните и поведенческите трудности, за талантите и обозначава индивидуалните тенденции на развитие. Специалистите придобиват умения за функционално оценяване на тези деца и ученици в образователния процес, за разработване на индивидуална образователна програма и подготовката на педагогически ситуации, уроци и други дейности.

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново или по договаряне на друго място.

Програмата завършва с: решаване на казус и представяне на проект/урок/ свързан с темата на обучението.

Обучители: Венцислава Димитрова – психолог

                          Илияна Василева – психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При президента

77777777777777

На традиционния прием в чест на светите братя Кирил и Методий, организиран от президента Румен Радев в навечерието на 24 май за учители, просветни дейци и хора на изкуството и културата, Регионалният център бе представен от получилия само преди ден втора награда в ежегодната анкета на центъра „Учител на годината – 2018″ наш колега Елена Петкова – ресурсен учител, специализирал се в предоставянето на допълнителна подкрепа на специалните малчугани в детските градини на Велико Търново. А за безспорната неповторимост на преживяването говорят следващите снимки.

33362837_1759277320777002_3732403717836636160_n33487485_1759116210793113_814510963951665152_n

Учител на годината

mc,

В навечерието на 24 май в Регионалния център за пореден път се проведе анкетата „Учител на годината“. Гласуваха 21 педагогически специалисти, а победителят по традиция получи сребърен плакет на светите братя Кирил и Методий, грамота и фотоколаж. Тази година с ценния приз бе удостоена Илияна Василева – психолог и биофийдбек терапевт в центъра. Поздравления от всички колеги!

Обучение за обучители

Teacher lecturing to several students, with notebooks

На 25 април членове на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие участваха в третия модул от обучителния курс за обучители в четири части, организиран от Национален институт за образоватие и приобщаващи политики, София. Обучението се проведе в РЦПППО, област Търговище по следната тематична структура:

Сесия 1: Кокво е супервизия и начин на употреба

Сесия 2: Интервизия (супервизия между равни)

Сесия 3: Конференция по случай

Сесия 4: Комуникативни и социални умения за консултиране на педагогическите специалисти

Водещ на курса беше д-р Александър Кръстев от РЦПППО, Плевен.

Работа по случай

DSC03925_Fotor

На 21 и 22 април в Регионалния център се проведе обучение, организирано от Национален  институт за образование и приобщаващи политики, на тема „Работа по случай с деца със специални образователни потребности и с деца в риск“. Обучителят Анет Маринова представи пространно възможностите за персонално отношение към специалните деца при използването на този вид допълнителна подкрепа. В практическата част участниците в обучението работиха по два казуса. Единият – предложен от обучителя, а другият – от тяхната собствена педагогическа практика. Финалната дискусия продължи идеята на семинара, че допълнителната подкрепа не е само ресурсно подпомагане и че работата по случай кореспондира пряко с един от основните принципи на приобщаването – индивидуалният подход към всяко дете.

DSC03927_Fotor   DSC03932_Fotor

Информационен семинар

DSC03542  DSC03583

През месец март в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново се проведе информационен семинар на тема: „Взаимодействие между регионалния екип и екипите за подкрепа за личностно развитие”. Участници бяха координаторите на екипите за  подкрепа за личностно развитие в училищата, детските градини и центровете за специална образователна подкрепа от областта. Семинарът протече в рамките на четири дни. Обсъдени бяха новата роля и функции на Регионалния център. На участниците бяха предложени практически насоки за работата на екипите за подкрепа за личностно развитие.

Още снимки – тук.

Интерактивни методи на обучение

???????????????????????????????

Днес педагогическите специалисти от Регионалния център участваха в обучение, организирано от Националния институт за образование и приобщаващи политики на тема „Адаптиране на интерактивни и игрови методи в работата с деца и ученици със специални образователни потребности. Обучителят Стоян Павлов предложи разнообразни начини за организиране на интерактивните похвати в образователната и корекционната дейност на ресурсните учители и другите специалисти, а при изпълнението на практическите задачи бяха предизвикани въображението, креативността и чувството за хумор на участниците – в името на добрата екипна работа и за да направим нашите деца малко по-можещи и по-щастливи.

???????????????????????????????

още снимки – тук

Благотворителен базар

25590061_1959702377617494_952437662_n  25593390_1959702390950826_1646976234_n 12  25630360_1959702394284159_1655964673_n

Ученици със специални образователни потребности от ОУ „Иван Вазов“ в Горна Оряховица участваха със свои произведения в организирания от общината коледен базар в подкрепа на тези, за които предстоящите празници няма да бъдат толкова весели. Децата от групата на ресурсния учител Анастасия Точева сътвориха прекрасни новогодишни картички и украшения за празничната елха и вече са в очакване на ваканцията и подаръците.

Рисунки за календар

06 юни_Fotor_Collage12 декември_Fotor_Collage

През целия месец декември течеше конкурс за рисунки, които да украсят календара на регионалния център за 2018 година. Преди няколко дни журито, съставено от педагогически специалисти в центъра, определи най-добрите картини и календарът бе даден за печат. Ето и победителите:

Месец януари – Галя Руменова, ІV клас, ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Раданово.

Месец февруари  – Лилия Щерева, ПГ, ДГ „Ален мак”, гр. Велико Търново.

Месец март – Маргарита Александрова, І клас, ОУ „Климент Охридски”, с. Драганово.

Месец април – Теодора Енчева, Х клас, ПГТ „Д-р Васил Берон”.

Месец май – Галя Руменова, ІV клас, ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Раданово.

Месец юни – Атанас Мандалиев, Николай Димов, VІІІ клас, ПТГ „Васил Левски”, гр. Горна Оряховица.

Месец юли – Рузие Ахмедова, VІ клас, ОУ „Николай Райнов”, с. Кесарево.

Месец август – Стелиан Йорданов Йорданов”, Х клас, ПГТ „Д-р Васил Берон.

Месец септември – Йорданка Николаева Йорданова, Х клас, ПГТ „Д-р Васил Берон.

Месец октомври – Теодор Маринов, VІІІ клас, ПГТ „Васил Левски”, гр. Горна Оряховица.

Месец ноември – Константин Маринов, V клас, СУ „ Георги Измирлиев” гр. Горна Оряховица;

Месец декември – Денислав Божанов, Йордан Божанов, ПГ, ДГ „Здравец”, гр. Велико Търново.

Рисунките - тук.