Новини

Изложба от коледни рисунки

IMG-59340de6f6e63f0d18cf34152272c249-V

На 22 декември в Художествената галерия в гр. Елена беше представена изложба от детски рисунки и пана под надслов „Моята Коледа“. В конкурса участваха 82 деца, като в категорията „5-6 годишни“ първа награда беше присъдена на празничния венец, изработен от детето със специални образователни потребности от ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ в с. Беброво Натаса Рафаилова.

 

Рисунки за безопасно движение

001_Fotor  005_Fotor

В рамките на обявения от областната администрация във Велико Търново месец октомври като месец на пътна безопасност община Елена покани училищата и детските градини да участват в конкурс за детска рисунка на тема „Спазвам правилата за безопасно движение на пътя“. Детската градина в с. Беброво беше представена от децата със специални образователни потребности, които, с помощта на своя ресурсен учител Ваня Минчева-Добрева, се представиха отлично – бяха удостоени с персонални грамоти и подаръци и получиха допълнителна награда от лакомства и учебни материали, предназначена за цялата детска градина.

002  004  003

Утринна приказка

snimka 1  snimka 4

В рамките на националния педагогически проект „Утринна приказка“, в който родители, учители и общественици четат или разказват на децата от детските градини известни народни приказки, един от нашите колеги в регионалния център – ресурсният учител Ваня Добрева, беше поканена като гост-четец в ДГ „Радост“, гр. Елена. Тя гостува в първа група и прочете на децата приказката „Дядо вади ряпа“. След това малчуганите представиха вълнуваща драматизация на поучителната историята, за което бяха наградени от ресурсния учител с грамота, лакомства и книжка с детски приказки.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Насочване на ученици със специални образователни потребности към професионалто образование след седми клас

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочването на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

За изготвяне на становището по ал. 1 родителят подава до директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по настоящ адрес на ученика от 5 до 21 май (от 9.00 до 17.00 часа) следните документи:

  1. заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии; Изтеглете
  2. оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
  4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

Поздрав от посланика на Франция

mmmm

През изминалата година се навършиха 120 години от рождението на Антоан дьо Сент-Екзюпери. Във връзка с това събитие, по идея на специалисти от регионалния център, група ученици със специални образователни потребности от прогимназиален и първи гимназиален етап в рамките на няколко месеца преписаха текста на книгата „Малкия принц“ и прерисуваха част от оригиналните илюстрации. Със съдействието на директора на центъра, г-жа Донка Дончева, преписът бе отпечатан професионално като истинска книга и един екземпляр от тази, създадена от децата, реплика на прекрасната творба беше подарен на посланика на Франция в нашата страна, н. пр. Флоранс Робин, която ни изпрати своята лична благодарност, при това на френски и на български език!

корица    препис

Прием на президента

01  03

На 24 май президентът Румен Радев даде традиционният прием по случай деня на българската писменост. В националния исторически музей бяха поканени над 2000 представители на българската наука, просвета и култура. На приема присъстваха и много учители, като регионалният център бе представен от своя координатор на сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ г-жа Анна Брашнянова.

02

Отлагане от задължително обучение в първи клас

Съгласно чл. 139, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование „регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас“.

Родителите, които желаят децата им да бъдат отложени от първи клас, трябва да подадат в регионалния център следните документи:

1. Заявление – изтеглете

2. Протокол от лекарска консултативна комисия.

3. Удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие.

4. Други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации.

Решенията на регионалния екип за отлагане се вземат в срок до 30 юни.

140 години български парламент

IMG_20190307_115425 - 11111111111111

Сайтът на регионалния център вече предложи информация за талантливия ученик със специални образователни потребности Стоян Николаев Диков от ОУ „Св. Иван Рилски“, с. Балван. Ако в предишната публикация ставаше дума за уменията му на фокустник, сега искаме да насочим вниманието ви към рисунката на Учредителното събрание, която Стоян направи с подкрепата на своя класен ръководител г-жа Марина Николона и ще участва с творбата си в конкурса за ученици, организиран от община Велико Търново по случай навършването на 140 от приемането на Търновската конституция. Успех!

IMG_20190307_093102 - 22222222222

Талант

IMG_20181128_105435812  IMG_20181128_105449614_BURST000_COVER_TOP  IMG_20181128_105442068_BURST000_COVER_TOP

Нищо чудно шестокласникът със специални образователни потребности от ОУ „Свети Иван Рилски“ в село Балван Стоян Диков да е новият Астор или следващият Дейвид Копърфийлд. Едва от няколко месеца Стоян прави фокуси, като гледа демонстрации в Интернет и репетира сам. Напредъкът обаче е очевиден – ежедневно той показва нови фокуси, като всеки следващ е по-неразгадаем от предишните. За да подкрепят първите стъпки на младия илюзионист, неговите учители му подариха книга с фокуси за начинаещи и специални карти. Вече са факт и първите сценични изяви на Стоян – засега само в училището и пред хората от селото, но, със сигурност, звездните мигове предстоят.

Програма за квалификация на педагогически специалисти

Teacher lecturing to several students, with notebooks

Във връзка с чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл. 222, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 11, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Регионален център, област Велико Търново организира безплатни обучения в областта на квалификационната дейност на педагогическите специалисти по отношение на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Продължителността на едно обучение е 16 академични часа (8 присъствени и 8 дистанционни), като всеки участник получава удостоверение за един квалификационен кредит. Заявки за обучения по посочените теми се приемат на имейл адрес  regionalencentar_vt@abv.bg 

 01+1

02+1

03+1

04+1

05+1