Новини

Коледна приказка

01_Fotor    02_Fotor

Дни преди Рождество празничното настроение озари ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ в с. Беброво, където децата със специални образователни потребности, подпомогнати от своите връстници, сътвориха чудна коледна къщичка, която за пореден път им донесе награда – второ място в организирания от община Елена традиционен конкурс за детско творчество „Моята Коледна приказка“.

03_Fotor

 

Есенни багри

02  01

Децата от групата на ресурсния учител г-жа Ваня Добрева от ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, с. Беброво оползотвориха един от последните слънчеви есенни дни като се разходиха из селото, събраха много разнообразни и разноцветни листа, изработиха апликации на тема „Цветни лъвчета“ и направиха красива изложба в двора на детската градина. По-късно творбите на малчуганите украсиха и интернет страницата на учебното заведение, където станаха достояние и на техните родители.

03

Жестовият език

IMG_20221014_093600 (1)  IMG_20221013_094927

Рехабилитаторът на слуха и говора в регионалния център г-жа Биляна Борисова взе участие в проведената в София международна конференция на тема „Жестовият език в образованието и науката“. По време на конференцията учени от България, САЩ, Канада и Германия споделиха своя практически опит и представиха научни изследвания. Участниците коментираха значението на изучаването на жестовия език от хора, които нямат проблем със слуха, ролята на преводачите и множество решения, които биха дали възможност на хората от общността на глухите да са пълноценни членове на обществото.

Играем заедно!

999999999

По случай международния ден на детето в СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново се проведе спортен празник, в който взеха участие ученици със и без специални образователни потребности. Организатори на спортния празник бяха Марияна Петрова – начален учител, Мариета Василева – ресурсен учител в РЦПППО и Валери Бисеров – психолог в РЦПППО. Участниците се разделиха на два смесени отбора и играха народна топка, волейбол и баскетбол. Спортният празник ги насърчи да играят заедно в различни спортове, предостави възможности за изява на физическите им умения и истински условия за приобщаване.

Хибридното обучение

обучение 1

През април педагогическите специалисти от регионалния център участваха в обучителен курс „Хибридното обучение – междинна форма, комбинираща възможностите на дистанционното и редовното обучение. Дигитални форми на обучение в образованието“, организиран и проведен в хотел „Поп Харитон“ в Дряново. Водещият обучението г-жа Искра Неделчева сподели своя опит и даде ценни насоки за оптималното използване на облачните технологии в образователния процес, за създаване и редактиране на учебни материали, тестове и игри в интернет базирани образователни платформи, за контрол, анализ и оценка на постиженията на учениците със средствата на дигиталните технологии.

Денят на детето

6666_Fotor    888_Fotor

С разноцветни балони, песни, подаръци и усмивки и с активното участие на детето със специални образователни потребности от трета група Ивайла Тодорова, придружена от своя ресурсен учител г-жа Благомира Дойчева, беше отпразнуван денят на детето в ДГ „Щастливо детство“ в гр. Горна Оряховица. По-късно децата се отправиха към районната служба „Пожарна безопасност“, за да се срещнат със смелите огнеборци и да видят истинска пожарна кола.

555_Fotor

777_Fotor

15 години по-късно

111V_Fotor

На 30 май директорът на Регионалния център във Велико Търново г-жа Донка Дончева и психологът г-жа Илияна Василева, координатор на сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ участваха в Столичната регионална конференция „Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно“, организирана от РЦПППО – София-град съвместно с Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

222_Fotor

Отлагане от първи клас – 2022 г.

Съгласно чл. 139, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас.

Родителите, които желаят децата им да бъдат отложени от първи клас, трябва да подадат следните документи:

  1. Заявление – ИЗТЕГЛЕТЕ
  2. Протокол от лекарска консултативна комисия или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
  3. Удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие.
  4. Други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации.

Документите се приемат всеки работен ден от 1 до 30 юни от 8.30 ч. до 17.00 ч. в регионалния център.

Решенията на регионалния екип за отлагане се вземат в срок до 30 юни.

Прием на президента

IMG-9dbd35e3e7b75edaad62fee1eda343bb-V_Fotor

На 24.05.2022 г. в София се проведе ежегодният прием на президента Румен Радев и неговата съпруга Десислава Радева по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На събитието, организирано в Националния исторически музей, присъстваха учители и просветни дейци от столицата и страната, както и много официални гости. Регионалният център във Велико Търново беше представен от нашия колега Ваня Минчева-Добрева, ресурсен учител в гр. Елена.

99999_Fotor  IMG-0bd111ef45331e510d7c0fc2b3aeef5c-V_Fotor  55555_Fotor

Регионална конференция в Пловдив

280615526_1942023662851752_156871081717807610_n

На 17 май 2022 г. ресурсни учители от Регионален център, Велико Търново взеха участие в организираната от РЦПППО, област Пловдив регионална конференция на тема „Професионалното ориентиране и професионално образование на учениците със СОП – гаранция за качество на живот“. Нашите колеги Анна Брашнянова и Милена Йорданова представиха споделени практики, свързани с обучението от разстояние в електронна среда, което, от гледна точка на натрупания опит, не е пречка, а само едно от препятствията по пътя към успешна професионална реализация на учениците със специални образователни потребности.