Бюджет

Бюджет

на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново

noun_15301(2)

 Бюджет – 2018 година

01 Първо тримесечие – 2018 година
02 Второ тримесечие – 2018 година
03 Трето тримесечие – 2018 година
04 Четвърто тримесечие – 2018 година

 

Бюджет – 2019 година

01 Първо тримесечие – 2019 година
02 Второ тримесечие – 2019 година
03 Трето тримесечие – 2019 година
04 Четвърто тримесечие – 2019 година

 

Бюджет – 2020 година

01 Първо тримесечие – 2020 година
02 Второ тримесечие – 2020 година
03 Трето тримесечие – 2020 година
04 Четвърто тримесечия – 2020 година

 

Бюджет – 2021 година

01 Първо тримесечие – 2021 година
02 Второ тримесечие 2021 година
03 Трето тримесечие – 2021 година
04 Четвърто тримесечие – 2021 година

 

Бюджет – 2022 година

01 Първо тримесечие – 2022 година
02 Второ тримесечие – 2022 година
03 Трето тримесечие – 2022 година
04 Четвърто тримесечие – 2022 година

 

Бюджет – 2023 година

01 Първо тримесечие – 2023 година
02 Второ тримесечие – 2023 година
03 Трето тримесечие – 2023 година
04 Четвърто тримесечие – 2023 година

 

Бюджет – 2024 година

01 Първо тримесечие – 2024 година
02 Второ тримесечие – 2024 година