Бюджет

Бюджет

на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново

noun_15301(2)

 Бюджет – 2018 година

01 Първо тримесечие – 2018 година
02 Второ тримесечие – 2018 година
03 Трето тримесечие – 2018 година
04 Четвърто тримесечие 2018 година

 

Бюджет – 2019 година

01 Първо тримесечие – 2019 година