За Нас


Имейл адрес: info-300139@edu.mon.bg

Red-Arrow-PNG-715x715

1. Отлагане от първи клас – 2024 г.

2. Функционална оценка (документи, насоки)

3. Програма за квалификация на педагогическите специалисти

4. Скрининг тест на тригодишни деца (насоки)

 

  748c28cd15f309f6ae3895f6828861f9

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново е приемник на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, създаден на 17 октомври 2006 година. Трансформацията е свързана с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование. Центърът извършва педагогически и методически дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Велико Търново. Дейностите в училищата и детските градини в областта, в които участва Регионалният център, се осъществяват от работещите в него педагогически специалисти – ресурсни учители, педагози на деца с езиково-говорни нарушения, психолози, педагог на зрително затруднени, биофийдбек терапевти и сензорен терапевт. Непедагогическият състав, съдействащ за оптималното функциониране на Центъра, включва главен счетоводител, касиер-домакин, шофьор-снабдител и хигиенист. За повишаването на квалификацията на своите кадри Регионалният център  работи с обучители, лекари и университетски преподаватели, специализирали в различни области на медицината, специалната педагогика, психологията. Директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново е Донка Дончева.

 Нашата мисия

Като част от системата на предучилищното и училищното образование Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново търси път за интегрирането на децата с различия към техните съученици и връстници и, благодарение на уменията, енергията и страстта на хората, работещи в Центъра, това става реалност.

Ние вярваме, че не сме потънали в рутина и административна дейност, че не сме поредният експеримент, а че помагаме и даваме надежда на много обезверени и отчаяни хора, че даряваме щастие и любов на техните деца, че нашата работа е важна не само за нуждаещите се, но и за всички останали ученици и за техните учители и родители.

Ние вярваме, че специалният педагог не е “обслужващо звено”, а фактор в образованието и партньор на своите колеги в училище.

Ние вярваме
, че професионалната и човешката етика са в основата на нашата работа и държим на безупречната си репутация.


Ние вярваме
, че толерантността, грижата и търпението са главните ни съмишленици.


Ние вярваме
, че децата със специални образователни потребности скоро ще станат наистина специални, че ще са сред всички други деца, а не някъде там.


Ние вярваме
, че носим любов, топлина и надежда на тези, които няма на кого да кажат “обичам те”.

Ние вярваме, че слънцето ще грее и за очите, които не могат да видят мама, и за ръцете, които не могат да я прегърнат, че музиката на човечността ще звучи дори там, където майчиният глас си остава една безкрайна тишина.