Екип

 Директор 

Донка Дончева

 

Координатори

Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ - Илияна Василева

Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ - Любомир Вълковски                                                      

Сектор „Административно-стопанска дейност“ - Марияна Козарева

 

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие

Ръководител:

Лидия Прокопова – старши експерт по организация на средното образование в Регионално управление на образованието, Велико Търново

Членове:

Елена Петкова - ресурсен учител в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Анастасия Точева - логопед в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Илияна Василева - психолог в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Любомир Вълковски – старши ресурсен учител в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Петя Николова – логопед в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Силвия Георгиева - психолог в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Биляна Борисова – рехабилитатор на слуха и говора в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Петя Панова - старши учител на деца и ученици с нарушено зрение в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Венцислава Димитрова - сензорен терапевт в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

 

 

 

 Педагогически състав през 2022-2023 учебна година 

 

 Община Велико Търново

 

Първа група: 

1. ОУ „Свети Иван Рилски“, с. Балван 

ресурсен учител: Донка Дончева  
психолог: Силвия Георгиева
логопед: Анастасия Точева

 

  Втора група: 

1. ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново 

2. ДГ „Слънчев дом“, гр. Велико Търново 

ресурсен учител: Светлана Пейчева-Кръстева 
психолог: Илияна Василева 
логопед: Ива Пацева 

 

Трета група: 

1. ПГТ „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново 

2. ДГ „Евгения Кисимова“, гр. Велико Търново

ресурсен учител: Любомир Вълковски 
логопед: Петя Николова 

 

 Четвърта група: 

1. СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново 

2. ДГ „Рада войвода“, гр. Велико Търново 

3. ДГ „Здравец“, гр. Велико Търново 

ресурсен учител: Мариета Василева  
психолог: Валери Бисеров 
логопед: Елена Петкова 
сензорен терапевт: Венцислава Димитрова

 

 

Пета група: 

1. ОУ „Христо Ботев“, с. Ресен 

2. ДГ „Соня“, гр. Велико Търново 

3. ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, с. Ресен

4. ДГ „Звездица“, с. Шемшево

5. ДГ „Иванка Ботева“, гр. Велико Търново

ресурсен учител: Милка Трифонова  
психолог: Силвия Георгиева, Илияна Василева 
логопед: Анастасия Точева, Ива Пацева 

 

Шеста група: 

1. ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Дебелец 

2. ОУ „Христо Смирненски“, с. Водолей 

3. ОУ „П. Р. Славейков“, с Церова кория

4. ДГ „Пламъче“, гр. Дебелец

5. ДГ „Райна Княгиня“, гр. Велико Търново

ресурсен учител: Марияна Петрова  
психолог: Фатме Етемова 
логопед: Петя Николова, Ива Пацева 

 

Седма група: 

1. ДГ „Шареният замък, гр. Велико Търново 

2. ДГ „Слънце“, гр. Велико Търново 

3. ОУ „Христо Смирненски“, с. Самоводене

ресурсен учител: Милена Йорданова  
психолог: Фатме Етемова 
логопед: Петя Николова 
 

 

община Горна Оряховица

 

Първа група: 

1. ОУ „Васил Левски“, с. Върбица 

2. ДГ „Щастливо детство“, гр. Горна Оряховица 

3. ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица

4. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Долна Оряховица 

5. СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

6. ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Драганово

ресурсен учител: Благомира Дойчева  
психолог: Силвия Георгиева 
логопед: Анастасия Точева 

 

Втора група: 

1. ОУ „Елин Пелин“, с. Първомайци 

2. ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Горна Оряховица 

3. ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“, гр. Горна Оряховица

4. ДГ „Първи юни“, гр. Горна Оряховица

ресурсен учител: Виолетка Николова  
психолог: Силвия Георгиева 
логопед: Анастасия Точева 

 

Трета група: 

1. ПГТ „Васил Левски“, гр. Горна Оряховица 

2. ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Горна Оряховица 

ресурсен учител: Петя Панова  
психолог: Силвия Георгиева 
логопед: Анастасия Точева 
рехабилитатор на слуха и говора: Биляна Борисова 
 

 

община Павликени

 

Първа група: 

1. ОУ „Бачо Киро“, гр. Бяла черква 

2. ОУ „Филип Тотю“, с. Върбовка 

3. ДГ „Осми март“, гр. Павликени

4. ДГ „Атанас Неделчев“, гр. Бяла черква

ресурсен учител: Снежанка Братоева  
психолог: Валери Бисеров 
логопед: Елена Петкова 
рехабилитатор на слуха и говора: Биляна Борисова 
 
 

 

община Свищов

 

Първа група: 

1. СПГ „Алеко Константинов“, гр. Свищов 

2. ДГ „Васил Левски“, гр. Свищов 

ресурсен учител: Снежана Цветкова  
логопед: Елена Петкова 

 

Втора група: 

1. СУ „Цветан Радославов“, гр. Свищов 

2. ДГ „Калина Малина“, гр. Свищов 

3. ДГ „Зорница“, с. Ореш 

ресурсен учител: Спасиана Стефанова  

 

Трета група: 

1. ОУ „Филип Сакелариевич“, гр. Свищов

2. ДГ „Чиполино“, гр. Свищов

ресурсен учител: Моника Симеонова  
психолог: Фатме Етемова 
логопед: Петя Николова

 

 

община Лясковец

 

Първа група: 

1. ОУ „П. Р. Славейков“, с. Джулюница 

2. ДГ „Славейче“, гр. Лясковец 

2. ДГ „Сладкопойна чучулига“, с. Джулюница 

ресурсен учител: Елица Чонева  
психолог: Силвия Георгиева 
логопед: Анастасия Точева 
 

 

 

община Стражица

 

Първа група: 

1. ОУ „Николай Райнов“, с. Кесарево 

2. ДГ „Сава Цонев“, гр. Стражица

3. ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Виноград 

ресурсен учител: Цветомила Стратиева  
психолог: Фатме Етемова 
логопед: Петя Николова 
учител на деца с нарушено зрение: Петя Панова 
 

 

община Елена

 

Първа група: 

1. НУ „Иларион Макариополски“, гр. Елена 

2. ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, с. Беброво 

3. ДГ „Славейче“, гр. Златарица

4. ОУ „Васил Левски“, с. Средно село

ресурсен учител: Ваня Минчева-Добрева  
психолог: Валери Бисеров  
логопед: Елена Петкова  
рехабилитатор на слуха и говора: Биляна Борисова
 

 

община Полски Тръмбеш

 

Първа група: 

1. ОУ „Васил Левски“, с. Петко Каравелово 

2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Раданово 

3. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Поликраище 

ресурсен учител: Кристина Пильова   
психолог: Илияна Василева  
логопед: Ива Пацева  

 

 

 

Група деца и ученици с нарушен слух

 

1. ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Горна Оряховица 

2. ДГ „Първи юни“, гр. Горна Оряховица

3. ДГ „Ален мак“, гр. Горна Оряховица

4. ДГ „Осми март“, гр. Павликени

5. НУ „Иларион Макариополски“, гр. Елена

6. ДГ „Ален мак“, гр. Велико Търново 

7. ДГ, с. Караисен 

рехабилитатор на слуха и говора: Биляна Борисова 
психолог: Валери Бисеров, Илияна Василева, Силвия Георгиева
логопед: Елена Петкова, Петя Николова, Ива Пацева
 

 

 Сензорно-интегративен терапевт

Венцислава Димитрова
 

   

 Непедагогически персонал

Главен счетоводител: Марияна Козарева
Касиер-домакин: Аделина Димитрова
Шофьор: Атанас Владов
Хигиенист: Петранка Бонева

 

 Администратор на сайта: Любомир Вълковски