Екип

 Директор 

Донка Дончева

 

Координатори

Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ - Илияна Василева

Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ - Анна Брашнянова                                                      

Сектор „Административно-стопанска дейност“ - Марияна Козарева

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие

Ръководител:

Лидия Прокопова – старши експерт по организация на средното образование в Регионално управление на образованието, Велико Търново

Членове:

Любомир Вълковски - ресурсен учител в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Величка Пламенова Йовчева – ресурсен учител в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Анастасия Георгиева Точева - логопед в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Елена Василева Петкова - логопед в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Илияна Димитрова Василева - психолог в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Фатме Билялова Етемова – психолог в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Биляна Петрова Борисова – специален педагог, рехабилитатор на слуха и говора в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново (при необходимост)

Венцислава Любомирова Димитрова - сензорен терапевт в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново (при необходимост)

Петя Петкова Панова - педагог на деца с нарушено зрение в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (при необходимост)

В работата на екипа могат да участват и други специалисти при необходимост, както и представители от Регионалното управление на образованието, Велико Търново.

 

  

 Педагогически състав през 2018-2019 учебна година 

 

 Община Велико Търново

 

Първа група: 

1. ДГ „Райна Княгиня“, Велико Търново

2. ДГ „Иванка Ботева“, Велико Търново

3. ДГ „Рада Войвода“, Велико Търново

4. ДГ „Ален мак“, Велико Търново

5. СУ „Владимир Комаров“, Велико Търново

ресурсен учител:  Лиляна Стефанова Димова
психолог: Валери Альошев Бисеров
логопед: Петя Хараламбиева Николова
 

Втора група: 

1. Професионална гимназия по моден дизайн, Велико Търново 

2. ОУ „Свети Иван Рилски“, Балван

3. ДГ „Евгения Кисимова“, Велико Търново

ресурсен учител: Любомир Лалев Вълковски
психолог: Илияна Димитрова Василева
логопед: Петя Хараламбиева Николова
 

Трета група: 

1. ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново 

2. ДГ „Пролет“, Велико Търново

3. ДГ „Соня“, Велико Търново

ресурсен учител: Елена Василева Петкова
психолог: Силвия Димитрова Стефанова 
логопед: Биляна Петрова Борисова
 

Четвърта група: 

1. ОУ „Христо Смирненски“, Самоводене 

2. ОУ „Васил Левски“, Петко Каравелово

3. ОУ „Неофит Рилски“, Килифарево

4. СУ „Георги С. Раковски“, Велико Търново

 ресурсен учител: Румен Велинов Станчев
психолог: Валери Алъошев Бисеров 
логопед: Петя Хараламбиева Николова
 

Пета група: 

1. ПГТ „Доктор Васил Берон“, Велико Търново

2. ДГ „Здравец“, Велико Търново

ресурсен учител: Анна Иванова Брашнянова
логопед: Петя Хараламбиева Николова
 

Шеста група: 

1. ДГ „Ивайло“, Велико Търново

2. ДГ „Слънчев дом“, Велико Търново

3. ОУ „Христо Ботев“, Ресен

4. ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, Ресен

ресурсен учител: Милка Атанасова Трифонова
психолог: Валери Альошев Бисеров
логопед: Петя Хараламбиева Николова
 

Седма група: 

1. ОУ „Доктор Петър Берон“, Дебелец

2. ДГ „Пламъче“, Дебелец

3. ОУ „Христо Смирненски“, Водолей

ресурсен учител: Марияна Койчева Петрова
психолог: Силвия Димитрова Стефанова
логопед: Петя Хараламбиева Николова
 

община Горна Оряховица

 

Първа група: 

1. Професионална гимназия по хранителни технологии, Горна Оряховица

2. ДГ „Бодра смяна“, Горна Оряховица

3. ДГ „Ален мак“, Горна Оряховица

4. ОУ „Васил Левски“, Върбица

 ресурсен учител: Радосвета Радославова Топалова
психолог: Фатме Билялова Етемова
логопед: Биляна Петрова Борисова
 

Втора група: 

1. ОУ „Иван Вазов“, Горна Оряховица

2. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Долна Оряховица

3. ДГ „Здравец“, Горна Оряховица

ресурсен учител: Анастасия Георгиева Точева
психолог: Фатме Билялова Етемова
логопед: Биляна Петрова Борисова
 

Трета група: 

1. ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, Горна Оряховица

2. ПГЖТ „Никола Й. Вапцаров“, Горна Оряховица

3. ДГ „Божур“, Горна Оряховица

4. ОУ „Елин Пелин“, Първомайци

5. ДГ „Димитър Генков“, Поликраище

 ресурсен учител: Виолетка Георгиева Николова
психолог: Фатме Билялова Етемова
логопед: Биляна Петрова Борисова

 

община Павликени

 

Първа група: 

1. ОУ „Бачо Киро“, Бяла черква

2. ОУ „Филип Тотю“, Върбовка

ресурсен учител: Снежанка Иванова Братоева
психолог: Валери Альошев Бисеров
логопед: Петя Хараламбиева Николова
 

Втора група: 

1. ДГ „Осми март“, Павликени 

2. ДГ „Детски свят“, Долна Липница 

3. Детска градина, Караисен 

ресурсен учител: Величка Пламенова Йовчева
психолог: Силвия Димитрова Стефанова
логопед: Биляна Петрова Борисова
 

 

община Свищов

 

Първа група: 

1. СПГ „Алеко Константинов“, Свищов

2. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Морава

3. ОУ „Христо Ботев“, Ореш

ресурсен учител: Снежана Стефанова Цветкова
психолог: Силвия Димитрова Стефанова
логопед: Биляна Петрова Борисова
 

Втора група: 

1. СУ „Цветан Радославов“, Свищов 

2. ОУ „Филип Сакелариевич“, Свищов

ресурсен учител: Спасиана Венциславова Стефанова
психолог: Валери Альошев Бисеров
логопед: Петя Хараламбиева Николова

Трета група: 

1. СУ „Цветан Радославов“, Свищов 

2. ДГ „Калина Малина“, Свищов

3. ДГ „Слънчо“, Свищов

ресурсен учител: Анелия Илийчова Илиева
психолог: Валери Альошев Бисеров
логопед: Петя Хараламбиева Николова

 

община Лясковец

 

Първа група: 

1. ДГ „Славейче“, Лясковец

2. ДГ „Радост“, Лясковец

3. ОбУ „Петко Р. Славейков“, Джулюница

ресурсен учител: Лилия Станева Славчева
психолог: Фатме Билялова Етемова
логопед: Биляна Петрова Борисова
 

 

община Стражица

 

Първа група: 

1. ПГТ „Васил Друмев“, Стражица 

2. ДГ „Ангел Каралийчев“, Стражица

3. СУ „Свети Климент Охридски“, Камен

4. ДГ „Гинка Маркова“, Камен

5. ОУ „Свети Климент Охридски“, Виноград

6. ОУ „Николай Райнов“, Кесарево

 7. ДГ „Калинка“, Кесарево

ресурсен учител: Цветомила Станчева Стратиева
психолог: Силвия Димитрова Стефанова
логопед: Биляна Петрова Борисова
 

 

община Елена

 

Първа група: 

1. ДГ „Радост“, Елена

2. НУ „Иларион Макариополски“, Елена

3. ОУ „Христо Ботев“, Беброво

4. ДГ „Славейче“, Златарица

 ресурсен учител: Красимира Иванова Кожухарова
психолог: Силвия Димитрова Стефанова
логопед: Биляна Петрова Борисова
 

 

Група на деца с нарушено зрение

 

1. ДГ „Ален мак“, Велико Търново

2. ДГ „Пролет“, Велико Търново

3. ПТГ „Васил Левски“, Горна Оряховица

4. ПГЕЕ „Михайло Ломоносов“, Горна Оряховица

5. ПГЛПИ „Атанас Буров“, Горна Оряховица

учител на деца с нарушено зрение: Петя Петкова Панова
психолог: Валери Альошев Бисеров
логопед: Петя Хараламбиева Николова
 

 

 Сензорно-интегративен терапевт

Венцислава Любомирова Димитрова

 

 

 

 Непедагогически персонал

Главен счетоводител: Марияна Димитрова Козарева
Касиер-домакин: Ива Петрова Радева
Шофьор: Атанас Маринов Владов
Хигиенист: Петранка Дончева Бонева

 

 

Администратор на сайта: Любомир Вълковски