Екип

 Директор 

Донка Дончева

 

Координатори

Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ - Илияна Василева

Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ - Любомир Вълковски                                                      

Сектор „Административно-стопанска дейност“ - Марияна Козарева

 

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие

Ръководител:

Лидия Прокопова – старши експерт по организация на средното образование в Регионално управление на образованието, Велико Търново

Членове:

Елена Петкова - ресурсен учител в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Ива Пацева - логопед в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Илияна Василева - психолог в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Любомир Вълковски – старши ресурсен учител в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Петя Николова – логопед в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Силвия Георгиева - психолог в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Биляна Борисова – рехабилитатор на слуха и говора в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

Петя Панова - старши учител на деца и ученици с нарушено зрение в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Венцислава Димитрова - сензорен терапевт в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Велико Търново

 

 

 

 Педагогически състав през 2023-2024 учебна година 

 

 Община Велико Търново

 

Първа група: 

1. ОУ „Петко Рачев Славейков“, с. Церова Кория 

ресурсен учител: Донка Дончева  
психолог: Фатме Етемова
логопед: Петя Николова

 

  Втора група: 

1. ПГ по моден дизайн, гр. Велико Търново 

2. ДГ „Слънчев дом“, гр. Велико Търново 

3. ДГ „Рада Войвода“, гр. Велико Търново

4. ДГ „Мечо Пух“, с. Беляковец

ресурсен учител: Светлана Пейчева-Кръстева 
психолог: Илияна Василева, Валери Бисеров 
логопед: Ива Пацева, Елена Петкова
сензорен терапевт: Венцислава Димитрова 

 

Трета група: 

1. ПГТ „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново 

2. ДГ „Ивайло“, гр. Велико Търново

3. ДГ „Евгения Кисимова“, гр. Велико Търново

ресурсен учител: Любомир Вълковски 
логопед: Петя Николова, Елена Петкова 

 

 Четвърта група: 

1. СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново 

2. ДГ „Здравец“, гр. Велико Търново 

ресурсен учител: Мариета Василева  
психолог: Валери Бисеров 
логопед: Елена Петкова 
сензорен терапевт: Венцислава Димитрова

 

 

Пета група: 

1. ОУ „Христо Ботев“, с. Ресен 

2. ДГ „Соня“, гр. Велико Търново 

3. ДГ „Иванка Ботева“, гр. Велико Търново

ресурсен учител: Милка Трифонова  
психолог: Силвия Георгиева 
логопед: Вероника Банкова, Ива Пацева

 

Шеста група: 

1. ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Дебелец 

2. ОУ „Христо Смирненски“, с. Водолей 

3. ДГ „Смехурко“, с. Присово

4. ДГ „Пламъче“, гр. Дебелец

5. ДГ „Райна Княгиня“, гр. Велико Търново

ресурсен учител: Марияна Петрова  
психолог: Фатме Етемова 
логопед: Петя Николова, Ива Пацева 

 

Седма група: 

1. ДГ „Пинокио“, с. Самоводене 

2. ДГ „Слънце“, гр. Велико Търново 

3. ОУ „Христо Смирненски“, с. Самоводене

ресурсен учител: Милена Йорданова  
психолог: Фатме Етемова, Силвия Георгиева 
логопед: Петя Николова, Вероника Банкова 
 

 

община Горна Оряховица

 

Първа група: 

1. ОУ „Васил Левски“, с. Върбица 

2. ДГ „Щастливо детство“, гр. Горна Оряховица 

3. ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица

4. СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

5. ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Драганово

ресурсен учител: Благомира Дойчева  
психолог: Силвия Георгиева, Валери Бисеров 
логопед: Вероника Банкова 

 

Втора група: 

1. ОУ „Елин Пелин“, с. Първомайци 

2. ДГ „Здравец“, гр. Горна Оряховица 

3. ДГ „Първи юни“, гр. Горна Оряховица

ресурсен учител: Виолетка Николова  
психолог: Силвия Георгиева 
логопед: Вероника Банкова

 

Трета група: 

1. ПГТ „Васил Левски“, гр. Горна Оряховица 

2. ПГТ „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново

3. ДГ „Здравец“, гр. Велико Търново

4. ДГ „Радост“, гр. Свищов 

ресурсен учител: Петя Панова  
психолог: Силвия Георгиева 
логопед: Вероника Банкова, Петя Николова
 

 

община Павликени

 

Първа група: 

1. ОУ „Бачо Киро“, гр. Бяла черква 

2. ОУ „Филип Тотю“, с. Върбовка 

3. ДГ „Осми март“, гр. Павликени

4. ДГ „Атанас Неделчев“, гр. Бяла черква

5. ДГ „Соня“, гр. Сухиндол

ресурсен учител: Снежанка Братоева  
психолог: Валери Бисеров 
логопед: Елена Петкова 
 
 

 

община Свищов

 

Първа група: 

1. СПГ „Алеко Константинов“, гр. Свищов 

2. ДГ „Васил Левски“, гр. Свищов 

3. ДГ „Радост“, гр. Свищов

ресурсен учител: Кади Матова 
логопед: Елена Петкова 

 

Втора група: 

1. СУ „Цветан Радославов“, гр. Свищов 

2. ДГ „Калина Малина“, гр. Свищов 

3. ДГ „Зорница“, с. Ореш 

4. ДГ „Слънчо“, гр. Свищов

ресурсен учител: Спасиана Стефанова  
психолог: Фатме Етемова

 

Трета група: 

1. ОУ „Филип Сакелариевич“, гр. Свищов

2. ДГ „Чиполино“, гр. Свищов

3. ПДТГ „Д. Хадживасилев“, гр. Свищов

ресурсен учител: Моника Симеонова  
психолог: Фатме Етемова 
логопед: Петя Николова

 

 

община Лясковец

 

Първа група: 

1. ОбУ „П. Р. Славейков“, с. Джулюница 

2. ДГ „Славейче“, гр. Лясковец 

3. ДГ „Сладкопойна чучулига“, с. Джулюница 

4. ДГ с. Добри дял

ресурсен учител: Лилия Славчева  
психолог: Силвия Георгиева 
логопед: Вероника Банкова 
 

 

 

община Стражица

 

Първа група: 

1. ОУ „Николай Райнов“, с. Кесарево 

2. ДГ „Гинка Маркова“, с. Камен

3. ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Виноград 

4. ПГТ „Васил Друмев“, гр. Стражица

5. НУ „Иван Вазов“, с. Царски извор

ресурсен учител: Цветомила Стратиева  
психолог: Фатме Етемова 
логопед: Петя Николова 
учител на деца с нарушено зрение: Петя Панова 
 

 

община Елена

 

Първа група: 

1. НУ „Иларион Макариополски“, гр. Елена 

2. ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, с. Беброво 

3. ДГ „Славейче“, гр. Златарица

4. ОУ „Васил Левски“, с. Средно село

5. ДГ „Щастливо детство, с. Константин

ресурсен учител: Ваня Минчева-Добрева  
психолог: Валери Бисеров  
логопед: Елена Петкова  
рехабилитатор на слуха и говора: Биляна Борисова
 

 

община Полски Тръмбеш

 

Първа група: 

1. ОУ „Васил Левски“, с. Петко Каравелово 

2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Раданово 

3. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Поликраище 

4. ДГ „Първи юни“, с. Раданово

5. ДГ „Димитър Генков“, с. Поликраище

ресурсен учител: Кристина Пильова   
психолог: Илияна Василева  
логопед: Ива Пацева  

 

 

 

Група деца и ученици с нарушен слух

 

1. ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Горна Оряховица 

2. ДГ „Вяра, Надежда, Любов“, гр. Павликени

3. ДГ „Ален мак“, гр. Горна Оряховица

4. НУ „Иларион Макариополски“, гр. Елена

5. ДГ „Ален мак“, гр. Велико Търново 

6. ДГ, с. Караисен 

рехабилитатор на слуха и говора: Биляна Борисова 
психолог: Валери Бисеров, Силвия Георгиева
логопед: Елена Петкова, Петя Николова, Вероника Банкова
 

 

 Сензорно-интегративен терапевт

Венцислава Димитрова
 

   

 Непедагогически персонал

Главен счетоводител: Марияна Козарева
Касиер-домакин: Аделина Димитрова
Шофьор: Атанас Владов
Хигиенист: Петранка Бонева

 

 Администратор на сайта: Любомир Вълковски