Жестовият език

IMG_20221014_093600 (1)  IMG_20221013_094927

Рехабилитаторът на слуха и говора в регионалния център г-жа Биляна Борисова взе участие в проведената в София международна конференция на тема „Жестовият език в образованието и науката“. По време на конференцията учени от България, САЩ, Канада и Германия споделиха своя практически опит и представиха научни изследвания. Участниците коментираха значението на изучаването на жестовия език от хора, които нямат проблем със слуха, ролята на преводачите и множество решения, които биха дали възможност на хората от общността на глухите да са пълноценни членове на обществото.