Контакти

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование –                 област Велико Търново
Адрес: град Велико Търново, улица „Мармарлийска” №26
Телефон: (062) 60-33-12
Имейл адреси: regionalencentar_vt@abv.bg    resursencentar_vt@abv.bg