Контакти

unnamed

 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование   
област Велико Търново

 

Адрес: град Велико Търново, улица „Мармарлийска” № 26
Телефон: (062) 60-33-12
Имейл адрес: info-300139@edu.mon.bg