Играем заедно!

999999999

По случай международния ден на детето в СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново се проведе спортен празник, в който взеха участие ученици със и без специални образователни потребности. Организатори на спортния празник бяха Марияна Петрова – начален учител, Мариета Василева – ресурсен учител в РЦПППО и Валери Бисеров – психолог в РЦПППО. Участниците се разделиха на два смесени отбора и играха народна топка, волейбол и баскетбол. Спортният празник ги насърчи да играят заедно в различни спортове, предостави възможности за изява на физическите им умения и истински условия за приобщаване.