Информационен семинар

Collage_Fotor

На 27 и 28 юни в регионалния център се проведе информационен семинар на тема „Ранна скринингова оценка на развитието на тригодишните деца“. Водещите на семинара Ваня Минчева-Добрева и Любомир Вълковски, които са и обучители за прилагане на скрининга, запознаха координаторите от детските градини в областта със същността на теста, с начина на прилагането му, с интерпретацията на получените резултати и с последващите дейности от общата и допълнителната подкрепа за децата със затруднения в обучението. Специално внимание бе обърнато на точната и навременна информираност на родителите, без чието съгласие оценката не би могла да бъде проведена.