Логопедичен семинар

23212_Fotor

„Логопедичната дейност в рамките на допълнителната подкрепа“ беше надсловът на работната среща, проведена на 27 март в конферентната зала на регионалния център по инициатива на директора на центъра г-жа Донка Дончева. На срещата присъстваха специалисти по терапия и корекция на езиково-говорните нарушения от училища и детски градини в цялата област. Домакините на събитието – логопедите Петя Николова, Елена Петкова, Ива Пацева и Вероника Банкова, след като запознаха участниците с историята и функциите на регионалния център, представиха своята дейност и споделиха добри практики при работата си с деца и ученици с различни езиково-говорни и артикулационни нарушения. Втората част на срещата премина под формата на работни разговори, свързани с решаването на казуси от логопедичната практика.