Обучение – адаптирано съдържание

viber_изображение_2024-01-24_15-43-34-648

На 24 януари екип от регионалния център проведе обучение на педагогическите специалисти от ДГ „Щастливо детство“, гр. Горна Оряховица на тема „Адаптиране на учебното съдържание и използване на технически помощни средства в образователния процес”. Обучителният курс, проведен от психолога Силвия Георгиева и специалния педагог Любомир Вълковски включваше от една страна теоретична информация относно адаптираното съдържание, диференцираният подход на преподаване и особеностите при работата с деца с различни нарушения и увреждания и от друга – практически насоки за изготвяне на адаптирано учебно съдържание по всяко от образователните направления и групова работа на участниците по зададени от обучителите казуси от педагогическата практика. Във втората част от обучението бяха представени и демонстрирани подходящи за оптимизиране на обучението на децата със специални потребности ниско- и високотехнологични помощни средства. След успешното изпълнение на зададената домашна работа участниците в обучението ще получат по един квалификационен кредит.

viber_изображение_2024-01-24_15-43-34-692