Обучение в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“

15-47-47-616_Fotor

На 28 февруари регионалният център организира обучителен курс в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново. Обучителите Силвия Георгиева (психолог) и Петя Панова (учител на деца и ученици с нарушено зрение) представиха темата „Играта при деца със специални образователни потребности“. Тематичните акценти обхващаха развитието на уменията за игра, сътрудничество и приятелство през различните възрастови периоди и спецификата на играта при децата със специални образователни потребности в зависимост от възрастта и от вида и степента на нарушението. Наред с играта, като начин за ефективна учебна работа с децата със специални образователни потребности, беше представен и друг подход за адаптиране на учебното съдържание – тактилните книжки, които, въпреки че са предназначени най-вече за деца с нарушено зрение, могат успешно да бъдат използвани и при работата с останалите.

121212_Fotor  656565_Fotor  131313_Fotor