Обучение в ДГ „Слънчев дом“

666_Fotor

На 6 март в ДГ „Слънчев дом“, гр. Велико Търново обучителите от регионалния център Петя Панова (учител на деца и ученици с нарушено зрение) и Силвия Георгиева (психолог) проведоха обучение на тема „Играта при деца със специални образователни потребности“. Обучението на тази тема беше второ за последните няколко дни и, както и първия път, предизвика интереса на педагогическите специалисти, които получиха ценни за ежедневната си работа теоретични знания и практически насоки, активно участваха в решаването на предложените казуси и накрая наред с отличните отзиви в анкетите за обратна връзка наградиха обучителите с красиви пролетни подаръци.

3333  444