Обучение в СУ „Владимир Комаров“

888_Fotor

На 15 февруари психолозите от регионалния център Илияна Василева и Венцислава Димитрова проведоха обучение в СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново на тема „Управление на предизвикателното и агресивното поведение в училищна среда“. Обучението, в което участваха директорът на учебното заведение и още 12 педагогически специалисти, беше насочено към характеристиките и особеностите на предизвикателното и агресивното поведение в училищна среда, към придобиване на умения за използване на приложими стратегии, методи и подходи за управление на предизвикателното и агресивното поведение и за справяне с проявите на насилие и тормоз и към формиране на цялостен училищен подход за изграждане на сигурна и безопасна училищна среда.

Събитието беше отразено и във фейсбук страницата на училището: Искаме да изразим нашата искрена благодарност към г-жа Дончева и екипа от регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново за споделеното знание и опит. Специални благодарности на г-жа Венцислава Димитрова и г-жа Илияна Василева, които с грижа и професионализъм допринесоха за успешното провеждане на обучението.

999_Fotor