Обучение в с. Майско

666666_Fotor_Fotor

На 25 март един от обучителните екипи в регионалния център – Силвия Георгиева (психолог) и Любомир Вълковски (ресурсен учител) проведе обучение на тема „Учебна дейност и подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности“ в ДГ „Приказен свят“, с. Майско, община Елена. Тъй като в детската градина досега не е имало деца със специални потребности, акцентът на обучителния курс беше върху процедурата по предоставяне на допълнителна подкрепа и предхождащите я дейности от страна на педагогическите специалисти от учебното заведение в рамките на общата подкрепа. Теоретичната част беше съчетана с практически задачи и решаване на казуси, свързани с ресурсното подпомагане. Интерес сред участниците предизвикаха и разнообразните дидактически материали и технически помощни средства, които обучителите показаха.