Обучение за обучители

5555_Fotor

На 27 и 28 февруари в парк-хотел „Москва“ в гр. София се проведе обучение за обучители за прилагане на скрининг теста „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“. Обучението, организирано от РЦПППО София-град, беше проведено от двама от авторите на теста – доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова от Българска академия на науките и проф. д-р Любослава Пенева от СУ „Св. Климент Охридски“. Като бъдещи обучители за област Велико Търново в събитието взеха участие ресурсните учители от регионалния център Ваня Минчева-Добрева и Любомир Вълковски.

koricza