Признание за Регионалния център

888-1_Fotor  888-2_Fotor

На 8 юни Регионалното управление на образованието във Велико Търново връчи традиционните по случай Деня на Светите братя Кирил и Методий награди на изявени педагогически специалисти от областта. Наред с ежегодните отличия за учители и директори на учебни заведения, за пръв път беше връчена и награда за училищен психолог, с която, за цялостната си дейност в системата на предучилищното и училищното образование през учебната година, бе удостоена г-жа Илияна Василева от Регионалния център във Велико Търново.

888-4_Fotor