Профил на купувача

Profile-Icon-blue

За да получите информация за обществените поръчки на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново, моля, използвайте следния линк:
http://web-sp.emediaconsult.bg/ресурсен-център-велико-търново-u156.html