Профил на купувача

 

За да получите информация за обществените поръчки на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново, моля използвайте следния линк:

http://web-sp.emediaconsult.bg/ресурсен-център-велико-търново-u156.html