Работа с родители

7777777_Fotor

През седмицата в ДГ „Радост“, гр. Свищов се проведе първото обучение по новата тема в обучителната програма на регионалния център под надслов „Работа с родители“. В обучението участваха както педагогическите, така и непедагогическите специалисти от учебното заведение. Обучителите Силвия Георгиева и Любомир Вълковски разгледаха различни аспекти и проблеми в комуникацията с родителите, повечето от които прерастваха в дискусия, като най-голям интерес предизвика актуалната, но доста неглижирана, особено от родителите, тема за екранните деца.

555555_Fotor