Регионална конференция в Пловдив

280615526_1942023662851752_156871081717807610_n

На 17 май 2022 г. ресурсни учители от Регионален център, Велико Търново взеха участие в организираната от РЦПППО, област Пловдив регионална конференция на тема „Професионалното ориентиране и професионално образование на учениците със СОП – гаранция за качество на живот“. Нашите колеги Анна Брашнянова и Милена Йорданова представиха споделени практики, свързани с обучението от разстояние в електронна среда, което, от гледна точка на натрупания опит, не е пречка, а само едно от препятствията по пътя към успешна професионална реализация на учениците със специални образователни потребности.