Функционална оценка – обучение, втора част

pngtree-a-round-table-meeting-with-a-businessman-using-photo-png-image_13687997

На 13 март стартира втората част от обучението на педагогически специалисти от област Велико Търново относно извършването на функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици, за които има индикации, че са със специални образователни потребности. След като през октомври и ноември миналата година беше проведен първият модул, даващ насоки за попълване на кратката карта и плана за подкрепа и финализиран с изпълнение на домашна работа от всеки участник, свързана с конкретен казус от практиката, във втория модул обучителите Илияна Василева и Любомир Вълковски ще коментират с участниците както пропуските и грешките, така и добрите идеи при изпълнението на самостоятелните задания, ще дадат подробни насоки за изготвяне на пълната карта за функционална оценка, като теоретичната част отново ще бъде съпътствана от изпълнение на практически задачи. След края на втория модул всички специалисти, участвали успешно в обучителния курс, ще получат съответните сертификати.