Хибридното обучение

обучение 1

През април педагогическите специалисти от регионалния център участваха в обучителен курс „Хибридното обучение – междинна форма, комбинираща възможностите на дистанционното и редовното обучение. Дигитални форми на обучение в образованието“, организиран и проведен в хотел „Поп Харитон“ в Дряново. Водещият обучението г-жа Искра Неделчева сподели своя опит и даде ценни насоки за оптималното използване на облачните технологии в образователния процес, за създаване и редактиране на учебни материали, тестове и игри в интернет базирани образователни платформи, за контрол, анализ и оценка на постиженията на учениците със средствата на дигиталните технологии.