140 години български парламент

IMG_20190307_115425 - 11111111111111

Сайтът на регионалния център вече предложи информация за талантливия ученик със специални образователни потребности Стоян Николаев Диков от ОУ „Св. Иван Рилски“, с. Балван. Ако в предишната публикация ставаше дума за уменията му на фокустник, сега искаме да насочим вниманието ви към рисунката на Учредителното събрание, която Стоян направи с подкрепата на своя класен ръководител г-жа Марина Николона и ще участва с творбата си в конкурса за ученици, организиран от община Велико Търново по случай навършването на 140 от приемането на Търновската конституция. Успех!

IMG_20190307_093102 - 22222222222