15 години по-късно

111V_Fotor

На 30 май директорът на Регионалния център във Велико Търново г-жа Донка Дончева и психологът г-жа Илияна Василева, координатор на сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ участваха в Столичната регионална конференция „Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно“, организирана от РЦПППО – София-град съвместно с Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

222_Fotor