Новини

Отлагане от първи клас – 2022 г.

Съгласно чл. 139, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас.

Родителите, които желаят децата им да бъдат отложени от първи клас, трябва да подадат следните документи:

  1. Заявление – ИЗТЕГЛЕТЕ
  2. Протокол от лекарска консултативна комисия или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
  3. Удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие.
  4. Други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации.

Документите се приемат всеки работен ден от 1 до 30 юни от 8.30 ч. до 17.00 ч. в регионалния център.

Решенията на регионалния екип за отлагане се вземат в срок до 30 юни.

Прием на президента

IMG-9dbd35e3e7b75edaad62fee1eda343bb-V_Fotor

На 24.05.2022 г. в София се проведе ежегодният прием на президента Румен Радев и неговата съпруга Десислава Радева по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На събитието, организирано в Националния исторически музей, присъстваха учители и просветни дейци от столицата и страната, както и много официални гости. Регионалният център във Велико Търново беше представен от нашия колега Ваня Минчева-Добрева, ресурсен учител в гр. Елена.

99999_Fotor  IMG-0bd111ef45331e510d7c0fc2b3aeef5c-V_Fotor  55555_Fotor

Регионална конференция в Пловдив

280615526_1942023662851752_156871081717807610_n

На 17 май 2022 г. ресурсни учители от Регионален център, Велико Търново взеха участие в организираната от РЦПППО, област Пловдив регионална конференция на тема „Професионалното ориентиране и професионално образование на учениците със СОП – гаранция за качество на живот“. Нашите колеги Анна Брашнянова и Милена Йорданова представиха споделени практики, свързани с обучението от разстояние в електронна среда, което, от гледна точка на натрупания опит, не е пречка, а само едно от препятствията по пътя към успешна професионална реализация на учениците със специални образователни потребности.

Нашето място в приобщаването

snimka 2

На 13 април 2022 г. психолозите от Регионалния център във Велико Търново Илияна Василева и Силвия Георгиева взеха участие в организираната от РЦПППО – област Ловеч работна среща на тема „Нашето място в приобщаването“ и представиха един аспект от своята педагогическа дейност в презентация, озаглавена „Развитие на социалните и комуникативните умения на деца в предучилищна възраст“.

snimka 3

Шарен Великден

9999    IMG-783c18dc71ef33424b9cde56c9eaec05-V

На 28 април Градската библиотека в гр. Елена организира конкурс за детско творчество „Шарен Великден“ по случай настъпващия светъл християнски празник. Наградите разбира се отидоха при най-талантливите, като сред отличените учебни заведения беше и ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ в с. Беброво, където с активното участие на децата със специални образователни потребности, подпомогнати от своя ресурсен учител г-жа Ваня Добрева, беше изработено голямо празнично великденско яйце. А за своята сръчност, старание и усърдие малчуганите, освен почетнаа грамота, получиха и много подаръци.

IMG-25f9948c0c653673474fe374be192e74-V    IMG-9d6c4827f06eb86b91ec58ecc802441e-V

IMG-ee42a1cf5af015c6183cdb351949a4ad-V    8888

IMG-95f4285da3036a3724756afa375e513b-V

Участие в регионална конференция

55555

На 27 и 28 април 2022 г. в град Перник се проведе Регионална конференция, организирана от РЦПППО – област Перник под надслов „Приобщаващо образование – предизвикателства и перспективи“.

В работата на конференцията взеха участие и двама специалисти от РЦПППО – област Велико Търново. Рехабилитаторът на слуха и говора Биляна Борисова представи разработката: „Слухово-речева рехабилитация след кохлеарна имплантация“, а логопедът Петя Николова показа презентация на тема: „Алалия. Практически занимания с деца с алалия“.

Конкурс „Мила Родино, ти си земен рай“

Гюрай 3  Християн 3

По повод 40-годишнината от основаването на СУ „Цветан Радославов“ в гр. Свищов беше организиран конкурс за рисунки на тема „Мила Родино, ти си земен рай“, в който участваха много от децата в учебното заведение. Учениците със специални образователни потребности от групата на ресурсния учител Спасиана Стефанова също взеха участие в събитието със свои творби, а двама от тях – Гюрай Сезеров от IV клас и Християн Кучев от IX клас бяха удостоени с почетни грамоти.

Гюрай 1_Fotor

Християн 1_Fotor_Fotor

Насочване на ученици със специални образователни потребности към професионално образование след седми клас

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочването на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им през учебната 2022-23 година в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.
За изготвяне на становището родителят подава до директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование област Велико Търново от 3 до 20 май 2022 г. (от 8.30 до 17.00 часа) следните документи:
1. заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии; Изтеглете
2. оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

Четем заедно

04_Fotor

Във връзка с инициативата „Четем заедно“ на 7 април ресурсният учител г-жа Ваня Добрева прочете на децата от ДГ „Радост“, гр. Елена приказката „Трите прасенца“. По време на четенето текстът оживя в драматизация на малчуганите, които след това оцветиха и изрязаха маски „Прасенце“ и с тях дефилираха пред гостите. Приятната изненада в края на тържеството беше не просто черешка на тортата, а истинска красива и много вкусна торта, вдъхновена от съдържанието на приказката, която децата с радост похапнаха.

06_Fotor

Благовещение

IMG-b5785e6143ec716cc2daeb21644ee4b7-V  IMG-808bf7157af0ae851c131c3fcc933572-V (1)

На 25 март в ДГ „Вяра, Надежда и Любов в с. Беброво беше отбелязан празникът Благовещение, известен и с фолклорното име Благовец. Учителите и децата от градината, сред които и тези със специални образователни потребности, участваха в един от типичните за събитието народни обичаи – прескачане на огън, чрез който хората символично се освобождават от лоши мисли и чувства, пожелават си да са здрави, да правят и да срещат само добро. Честването на празника завърши с разходка на открито.

IMG-240f515fde89b1551a910d6a3864ad43-V  IMG-4667631648d49fa4e8f87f918891e1c8-V

IMG-438610efadc65a4eb6b2ac09d396369b-V (1)  IMG-549190b1a30bbcc962c308f97825080e-V