Учебни материали

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Наполеон Бонапарт                    

Траките – съкровища и гробници                                                                

Паисий Хилендарски                                                                 

Хан Крум                      

Петър Велики                                             

Иларион Макариополски                                       

Българското знаме                 

Васил Левски                             

Средновековна България                 

Иван Вазов – Под игото   

Български писатели                   

Никола Вапцаров

Югозападен регион на България                    

Пещерите в България

Човешките права                    

Природни зони в Европа

Чета и пиша с Кк                    

Замърсяване на водата         

Съществително име                 

Клеопатра              

Седемте чудеса на света

Водата – извор на живот

Геометрични фигури

Домашни и диви животни

Наречие

Слънчевата система

Сезони

 

ТЕСТОВЕ

Тестове по общообразователни предмети 1

Тестове по общообразователни предмети 2

Тест по география

Тест по биология

Тест по математика

Тест по история 1

Тест по история 2

Тест по физика

Тест по химия

 

РАБОТНИ ЛИСТИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Изречение

Правопис 1

Правопис 2

Редактиране

Словосъчетания

Съществително име

Текст за преразказ

МАТЕМАТИКА

Аритметични действия с многоцифрени числа

Аритметични действия, мерни единици

Събиране и изваждане до 20

Таблица за умножение и деление

ИСТОРИЯ

Средновековна история на България 1

Средновековна история на България 2

ГЕОГРАФИЯ

Държави и столици

Европейски държави

Политическа карта на Европа

Северна Америка, Южна Америка, Африка

 

ОЩЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

ЛОГОПЕДИЧНА ДЕЙНОСТ

01 Автоматизация на звук Л

02 Автоматизация на звук Ш

03 Игри за развитие на фината моторика

04 Ориентиране в пространството

05 Осмисляне на текст

06 Обогатяване на активния речников фонд на деца с увреден слух

МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ПСИХИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ

01 Tест внимание и превключване

02 Tест на краткотрайна памет

03 Памет – зрителна

04 Внимание – 4 години

05 Мислене – 6-7 години

06 Фина моторика

07 Лабиринт

08 Тест за зрителна памет

09 Тест за превключваемост на вниманието

10 Тест за обем на дългосрочна памет

11 Тест за превключване на вниманието 1

12 Тест за превключване на вниманието 2

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

01 Значение и състав на думата. Сродни думи

02 Изречение. Видове изречения по цел на изказване

03 Текст. Редактиране на текст

04 Работен лист 1 – съществителни имена

05 Работен лист 2 – глаголи

06 БЕЛ – открий думите

07 БЕЛ – открий изреченията

08 Английски език – открий буквите

09 Геометрични фигури за оцветяване

10 Математика – 2 клас

11 Математика – класна работа – V клас, 10-11г

12 Тест 1 – Числата до 20

13 Тест 2 – Числата до 100

14 Тест 3 – Числата от 20 до 100

15 Тест 4 – Числата до 1000

16 Групиране и подреждане на предмети

17 Количествени отношения

18 Ориентиране в пространството

19 Първа българска държава

20 Втора българска държава

21 Българско възраждане

22 География на България

23 Човекът и природата

24 Географско положение на България

25 Кой съм аз (Средновековна България)

26 Английски език. Преписване на текст

27 Глагол. Наречие. Местоимение

28 Синоними. Омоними. Антоними

29 Игри за най-малките. Построяване на къщички

30 Игри за най-малките. Разноцветни катинарчета

31 Игри за най-малките. Цветни щипки

32 Игри за най-малките. Чашки и бъркалки

33 Картинки за оцветяване

34 Азбуката вече знам

35 Звук и буква

36 Съществително име – теория

37 Глагол – теория

38 Какво знам за околния свят

39 Картинки-половинки

40 Математика – първи клас

41 Открий думите

42 Четене с разбиране

43 Броене до 10

44 Кой с какво се храни

45 Действия. Кой какво прави

46 Оцвети фигурите

47 Дидактична игра – групиране

48 Дидактична игра – контур

49 Дидактична игра – противоположности

50 Ръчно изработени пъзели

51 Професии

52 Работен лист – английска азбука

53 Работни листи по български език

54 Работни листи по математика

55 Тестове по история и цивилизация

56 Тестове по човекът и природата

57 Изрязване, оцветяване, лепене

58 Състави дума (6-7 г.)

59 Домашни и диви животни

60 Диви животни

 61 БЕЛ СОП гимназиален етап 1

62 БЕЛ СОП гимназиален етап 2

63 БЕЛ СОП гимназиален етап 3

64 Химия СОП гимназиален етап

65 Биология СОП гимназиален етап

66 Физика СОП гимназиален етап

67 Домашни животни

Използването на названието „тест“ в някои документи от страницата е условно. Тези учебни материали нямат за цел да оценяват или диагностицират децата и учениците, които работят с тях.

Снимките, картините и другите изображения, поместени в документите от страницата, ако не е посочен друг източник, са от Интернет.