За Нас

Имейл адрес: info-300139@edu.mon.bg

Red-Arrow-PNG-715x715

Функционална оценка 2023-2024 учебна година

(документи, насоки)

 

Програма за квалификация на педагогическите специалисти

 

  748c28cd15f309f6ae3895f6828861f9

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново е приемник на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, създаден на 17 октомври 2006 година. Трансформацията е свързана с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование. Центърът извършва педагогически и методически дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Велико Търново. Дейностите в училищата и детските градини в областта, в които участва Регионалният център, се осъществяват от работещите в него педагогически специалисти – ресурсни учители, педагози на деца с езиково-говорни нарушения, психолози, педагог на зрително затруднени, биофийдбек терапевти и сензорен терапевт. Непедагогическият състав, съдействащ за оптималното функциониране на Центъра, включва главен счетоводител, касиер-домакин, шофьор-снабдител и хигиенист. За повишаването на квалификацията на своите кадри Регионалният център  работи с обучители, лекари и университетски преподаватели, специализирали в различни области на медицината, специалната педагогика, психологията. Директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново е Донка Дончева.

 Нашата мисия

Като част от системата на предучилищното и училищното образование Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново търси път за интегрирането на децата с различия към техните съученици и връстници и, благодарение на уменията, енергията и страстта на хората, работещи в Центъра, това става реалност.

Ние вярваме, че не сме потънали в рутина и административна дейност, че не сме поредният експеримент, а че помагаме и даваме надежда на много обезверени и отчаяни хора, че даряваме щастие и любов на техните деца, че нашата работа е важна не само за нуждаещите се, но и за всички останали ученици и за техните учители и родители.

Ние вярваме, че специалният педагог не е “обслужващо звено”, а фактор в образованието и партньор на своите колеги в училище.

Ние вярваме
, че професионалната и човешката етика са в основата на нашата работа и държим на безупречната си репутация.


Ние вярваме
, че толерантността, грижата и търпението са главните ни съмишленици.


Ние вярваме
, че децата със специални образователни потребности скоро ще станат наистина специални, че ще са сред всички други деца, а не някъде там.


Ние вярваме
, че носим любов, топлина и надежда на тези, които няма на кого да кажат “обичам те”.

Ние вярваме, че слънцето ще грее и за очите, които не могат да видят мама, и за ръцете, които не могат да я прегърнат, че музиката на човечността ще звучи дори там, където майчиният глас си остава една безкрайна тишина.